Daco Medical Technologies

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Misiunea noastră este să asigurăm întotdeauna siguranță și confort clineților noștri. Esențial pentru această misiune este angajamentul nostru de a fi transparenți cu privire la datele pe care le colectăm despre tine, modul în care le utilizăm și persoanele cărora le furnizăm.

Această politică de confidențialitate se aplică atunci când utilizezi serviciile noastre (descrise mai jos). Oferim utilizatorilor noștri opțiuni cu privire la datele pe care le colectăm, le utilizăm și le furnizăm în conformitate cu această politică de confidențialitate și cu politica referitoare la modulele cookie.

DACO MEDICAL TECHNOLOGIES SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7853/2011, având CUI: 28704464, denumită în continuare, Daco Medical Technologies („noi”), poate modifica această politică de confidențialitate în orice moment. Utilizarea continuă a serviciilor noastre după publicarea sau transmiterea unei notificări cu privire la modificările aduse de noi prezenței politici de confidențialitate indică faptul că colectarea, utilizarea și furnizarea datelor tale personale sunt reglementate de politica de confidențialitate actualizată.

  1. Datele pe care le colectăm

Pentru a-ți crea un cont, trebuie să furnizezi date care includ numele tău, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon mobil, precum și o parolă.

Prin completarea datelor în formularul de contact, clientul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza noastră de date, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 27073.

  1. Modul în care folosim datele colectate

Utilizăm datele pe care le avem despre tine pentru a furniza și personaliza serviciile noastre, inclusiv reclamele, pentru a le face mai relevante și mai utile pentru tine și alții, folosind sisteme automate și concluziile la care ajungem.

Mai precis, scopul colectării datelor este:

– informarea clienților/cumpărătorilor cu privire la situația contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor legate de o comandă, bunurile și/sau serviciile achiziționate

– desfășurarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, fidelizarea clienților și realizarea de sondaje

– identificarea situațiilor în care utilizatorii rețelelor de socializare sunt și clienții Daco Medical Technologies în scopul efectuării de marketing personalizat

– analizarea comportamentului clientului sau a oricărei persoane care accesează site-ul Daco Medical Technologies, prin utilizarea modulelor cookie, în scopul furnizării de conținut general sau personalizat și a ofertelor adaptate intereselor utilizatorilor

– realizarea de analize interne (inclusiv analize statistice) cu privire la produse/servicii și la baza noastră de clienți, în scopul îmbunătățirii și dezvoltării produselor/serviciilor Daco Medical Technologies

– efectuarea de studii și analize de piață privind produsele/serviciile Daco Medical Technologies, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea acestora.

  1. Durata prelucrării datelor colectate

În vederea realizării scopurilor menționate mai sus, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Daco Medical Technologies pe toată durata relației contractuale și după finalizarea acesteia, în conformitate cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără a se limita la, dispozițiile privind arhivarea.

  1. Drepturile persoanelor vizate și modalitățile de exercitare

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de Daco Medical Technologies, conform prevederilor din acest document;

Dreptul de acces – poate solicita și obține confirmarea că datele sale cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de Daco Medical Technologies, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la aceste date, precum și anumite informații. La cerere, Daco Medical Technologies va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, iar copiile suplimentare pot fi tarifate în funcție de costurile efective ale Daco Medical Technologies;

Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete; Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – în situațiile expres reglementate de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau dacă se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), poate obține ștergerea acestor date. În urma unei astfel de solicitări, Daco Medical Technologies poate anonimiza datele, eliminând caracterul personal și continuând prelucrarea în scopuri statistice;

Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile expres reglementate de lege (în special în cazul în care exactitatea datelor este contestată pe durata necesară pentru stabilirea acestei inexactități sau dacă prelucrarea este ilegală și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);

Dreptul de opoziție – poate să se opună în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Daco Medical Technologies (inclusiv crearea de profiluri) sau efectuate în exercitarea unui interes public sau al unei autorități cu care este investită Daco Medical Technologies;

Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal într-un format structurat, citibil automat sau poate solicita transmiterea acestor date către un alt operator. Acest drept se aplică doar: (i) datelor cu caracter personal furnizate de către clientul Daco Medical Technologies, (ii) prelucrărilor automate și (iii) prelucrării pe baza unui contract sau a consimțământului persoanei vizate;

Dreptul de a depune o plângere – poate depune o plângere cu privire la modalitatea în care Daco Medical Technologies prelucrează datele cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de a retrage consimțământul – în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, acesta poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului va avea efect numai pentru viitor, prelucrarea efectuată înainte de retragere rămânând valabilă;

Drepturi suplimentare legate de deciziile automate utilizate în furnizarea serviciilor și produselor Daco Medical Technologies – în cazul în care Daco Medical Technologies ia decizii automate cu privire la datele cu caracter personal, persoana vizată poate (i) solicita și obține intervenția umană în această prelucrare, (ii) poate să-și exprime punctul de vedere cu privire la prelucrarea respectivă și (iii) poate contesta decizia.

 

Clientul poate exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul administrativ al Daco Medical Technologies: Strada Mihai Eminescu 138, București 020083 sau prin E-mail: daniel@dacomedical.ro.

În plus, la nivelul Daco Medical Technologies s-a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”OPD”), care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la următoarele date de contact: Strada Mihai Eminescu 138, București 020083 sau prin E-mail: tudor.ciubotari@dacomedical.ro.

CUI: 28704464 - Registru Comertului: J40/7853/2011 - EUID: ROONRC.J40/7853/2011